Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens

Boekhandel Etiket bv
Kapelstraat 25
8540 Deerlijk    Sint - Lodewijk

btw BE 0427 417 929

Persoonsgegevens

Wij verzamelen jouw contact- en aankoopgegevens

  • - om een goede dienstverlening te verzekeren
  • - in de winkel: om bestellingen uit te voeren
  • - op de website: om bestellingen te verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.Als je er van overtuigd bent dat wij zonder je uitdrukkelijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@boekhandeletiket.be, dan verwijderen wij deze informatie.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen jullie gegevens enkel met bedrijven waarmee wij samenwerken om een optimale dienstverlening te garanderen. Gegevens worden nooit om commerciële redenen gedeeld. Jullie gegevens worden alleen doorgegeven als daar een wettelijk kader voor is.
Wij werken met betrouwbare partners die voldoen aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot het bewaren van je persoonsgegevens. Verdere zijn de gegevens enkel toegankelijk voor personeel.

Nieuwsbrief

Wij sturen je een nieuwsbrief als je daar specifiek om vraagt. Inschrijven kan via onze website www.boekhandeletiket.be of schriftelijk in de winkel. Op iedere nieuwsbrief vind je een uitschrijfknop. Je kan ook mondeling uitschrijven in de winkel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking van je
persoonsgegevens door boekhandel Etiket. Dit kan per brief naar bovenstaand adres of per mail naar info@boekhandeletiket.be.Persoonsgegevens beveiligen

Boekhandel Etiket neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of info@boekhandeletiket.be.